Juridische vermeldingen

UITGEVER

De website andzup.com wordt uitgegeven door het bedrijf Technologies Broadcasting System SAS met een kapitaal van 491.700 euro, ingeschreven in het Handels- en Bedrijvenregister onder nummer 414 135 384 R.C.S. Nanterre, met als maatschappelijke zetel 20 rue Rouget de Lisle 92130 Issy-les-Moulineaux Frankrijk. Het bedrijf TBS is onderworpen aan de BTW en geïdentificeerd door een individueel nummer volgens artikel 286 ter van het algemene belastingcode. Het individuele identificatienummer is FR 94 414 135 384 Tel: +33 (0)1 30 80 44 40

DIRECTEUR VAN DE PUBLICATIE

De directeur van de publicatie van de website www.andzup.com is Nicolas DANIEL. De redactionele verantwoordelijke van de website www.andzup.com is Nicolas DANIEL.

HOST

De website www.andzup.com wordt gehost door het bedrijf Technologies Broadcasting System SAS, gevestigd te 20 rue Rouget de Lisle 92130 Issy-Les-Moulineaux Frankrijk.

INTELLECTUELE EIGENDOM

De algemene structuur van de site www.andzup.com, evenals de teksten, grafieken, afbeeldingen, geluiden en video’s die het vormen, zijn eigendom van het bedrijf Technologies Broadcasting System SAS of zijn partners. Elke weergave en/of reproductie en/of gedeeltelijke of totale exploitatie van deze site, op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf TBS of zijn partners is strikt verboden en zou een inbreuk kunnen vormen in de zin van de artikelen L 335-2 en volgende van de Code van Intellectuele Eigendom. Het merk andzup is een geregistreerd merk door het bedrijf Technologies Broadcasting System SAS. Elke weergave en/of reproductie en/of gedeeltelijke of totale exploitatie van dit merk, in welke vorm dan ook, is volledig verboden.

NALEVING VAN DE EUROPESE REGELGEVING INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de GDPR-compliance hebt u recht op bezwaar (art. 21), toegang (art. 15), correctie of verwijdering (art. 16) van gegevens die op u betrekking hebben. U kunt dit recht uitoefenen door contact op te nemen met het bedrijf:

  • Per post: 231 Avenue Louise 1050 Brussel België.
  • Per e-mail: info@tbsbelgium.be

Dit recht wordt uitgeoefend door uw identiteit te bewijzen. Alle persoonlijke gegevens die worden verzameld, worden behandeld met de strengste vertrouwelijkheid. In het bijzonder verbindt het bedrijf Technologies Broadcasting System SAS zich ertoe de vertrouwelijkheid van e-mailberichten die via een elektronische berichtenservice worden verzonden, te respecteren.

COOKIES

Voor statistische en weergavedoeleinden gebruikt deze site cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen om technische gegevens over uw navigatie te registreren. Sommige delen van deze site kunnen niet functioneren zonder de acceptatie van cookies.

VERKLARING AAN DE CNIL

In overeenstemming met de wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd door de wet 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden, is de site gedeclareerd bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (www.cnil.fr) onder nummer 1922653v0

© All rights reserved